nasjonalforeningen.wordpress.com
Fornuften er en ensom ting
«Hvor ofte er man ikke alene om å stole på den», sa Fredrik Stabel. I statsbudsjettene blir fornuften ofte unødig ensom. Fordi det er lite rom for å tenke lengre enn ett budsjettår om gangen,…