nasjonalforeningen.wordpress.com
Skole og helse før valget
Vi bør få et skolehelseforlik som sikrer norske elever en time fysisk aktivitet og gratis frukt og grønt hver dag. Så kan valgkampen gjerne handle om hvem som er mest for lesing og regning, bare la…