nasjonalforeningen.wordpress.com
Regjeringen må skaffe seg frivillighetspolitikk
Kulturministeren har lagt seg ut med flere av de største frivillige organisasjonene i Norge. Alle forstår at hun vil se på om flere skal få del i tippemidlene, men hun har også lagt konsesjonsbehan…