nasjonalforeningen.wordpress.com
Barn bør ikke røyke
De som velger å ta risikoen med å røyke, gjør et valg på eget ansvar. Dessverre gjør noen dette valget også på vegne av barna sine. Helsedirektoratet anslår at 100.000 barn utsettes for passiv røyk…