nasaji.com
نمایشگاه آلتکس ۲۰۱۹ اوکراین | نساجی
ALLTEX(آلتکس) یک نمایشگاه تخصصی است که کل چرخه تولید پارچه را از تولید کننده به مشتری متصل می کند. موفقیت این رویداد با مشارکت مداوم شرکت های تخصصی، ارائه محصولات جدید، شرکت های جدید و برگزاری رویدادهای تجاری، و همچنین بحث در مورد موضوعات تخصصی صنعت نساجی و ارائه محصولات جدید، به دست می آید. …