narmadhaa.com
Perhaps, tea
wheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee the boiling teapot brought back memoriesarm in hand they’d walked down the aislebest man and bridesmaid of best friendsit had all started at the rehearsal dinner whe…