nappiesaandeeem.nl
Ik moet je blijven zoeken - Nappies aan de Eem
‘In goede en kwade dagen, In rijkdom en armoede, In ziekte en gezondheid…’ Wat wisten we van al die dingen toen we als vijfentwintigjarigen elkaar beloofden trouw te blijven in alles? We beseften wel dat we het alleen niet konden, want als trouwtekst kozen we Romeinen 8:38-39. Die liefde van God, die niet van ons …