nantodaynews.com
เปิดตัว ‘M Help Me ช่วยเหลือคนทั้งมวล’ -
นักธุรกิจภาคเอกชน เปิดตัว“Application M Help Me (ช่วยเหลือคนทั้งมวล)”เพื่อหวังเตือนภัย ป้องกันและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุร้ายทุกคนอย่างทันท่วงที ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย