nangluong.xaydunggiahung.com
Chính Sách Bảo Mật
Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân Mục đích và phạm vi thu thập: Việc thu thập dữ liệu của Cơ Khí Gia Hưng bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin Cơ Khí Gia Hưng cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi mua sản phẩm trên …