namnoithat.com
“Hồ bơi” bằng cẩm thạch chạm khắc của Mathieu Lahanneur - Nam nội thất
Tác phẩm dài 7.5 mét này được tạo thành bởi một khối cẩm thạch xanh đánh bóng bằng tay và thiết kế chi tiết từ phần mềm 3D.