namncn.com
Slider Hero with Elementor - Plugin tạo Slider với Elementor Page Builder - Nam NCN
Slider Hero with Elementor – Plugin tạo Slider với Elementor Page Builder4.1 (82.22%) 9 vote[s] Chào bạn, khi làm việc với Elementor, mình chưa ưng lắm với module Sliders hiện tại của Elementor Page Builder, nó còn quá đơn điệu, nên mình viết plugin này để tạo Slider ứng dụng vào việc lấy Template của …