namiqoglu.wordpress.com
O tərəflər…
O tərəflərin yazı yayı daha gözəl olur. Təbiyyətinin füsünkarlığı, cah cəlalı bir sözlə insanı ovsunlamaq üçün burda her şey var. 93-dən bərə bir hissəsi ermənistan tərəfindən işğal olunan Fizulidə…