nalitwie.com
Uniwersytet Wileński | NaLitwie.com
Obiekty architektoniczne Uniwersytetu Wileńskiego kształtowane przez paręset lat ukazują niemal wszystkie najważniejsze style architektoniczne od gotyku poprzez renesans i barok, kończąc na stylu klasycystycznym. Budynki należące do Uczelni położone są pomiędzy czterema ulicami Starego Miasta. W 1579 roku król Stefan…