nalitwie.com
Rezydencje Tyszkiewiczów na Litwie | NaLitwie.com
Niemal każdy kto choć trochę zna historię Polski zetknął się z nazwiskiem „Tyszkiewicz” przynajmniej raz. Ta arystokratyczna rodzina posiadała wiele dworków i pałaców na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Duża ich część zachowała się do dziś w bardzo dobrym stanie i…