nalitwie.com
Pałac prezydencki w Wilnie - w tym samym miejscu od XV wieku | Na Litwie
Historia Pałacu sięga aż 1387 roku, kiedy to Wielki Książe Władysław II Jagiełło zobowiązał się na mocy Unii Krewskiej do przyjęcia chrztu.