nalitwie.com
Ostra Brama w Wilnie | NaLitwie.com
W 1503 roku poświęcony kamień rozpoczął budowę bramy obecnie znanej jako Ostra Brama - celu pielgrzymów z całej Polski.