nalitwie.com
Wyjątkowe Muzeum Diabłów w Kownie | Na Litwie
W muzeum diabłów w Kownie znajduje się ponad 3000 eksponatów z całego świata – maski, rzeźby oraz obrazy. Przydatne informacje