nalitwie.com
Mitologia litewska | NaLitwie.com
Mitologia jest jednym z podstawowych źródeł z których możemy czerpać wiedzę dotyczącą kultury naszych przodków. Dzięki niej dowiadujemy się o ich wierzeniach, o poglądach na świat, o życiu i śmierci. Bóstwa miały ogromny wpływ na życie ludzi – to one…