nalitwie.com
Mendog - pierwszy i jedyny król Litwy | NaLitwie.com
Litwa w swojej historii miała tylko jednego koronowanego króla i był nim Król Mendog. Jego pomnik możecie zobaczyć w Wilnie nieopodal placu katedralnego...