nalitwie.com
Akwarium w Kownie czyli rekiny na wyciągnięcie ręki | Na Litwie
Akwarium w Kownie wpisane jest do litewskiej księgi rekordów jako najwyższe na Litwie oraz jedno z dziesięciu najwyższych akwariów świata.