nalitwie.com
Jak kiedyś wyglądały litewskie Zaduszki? | NaLitwie.com
Litewskie Zaduszki (Dziady przedstawione przez Adama Mickiewicza) z pewnością mają w sobie coś z dawnych, pogańskich tradycji...