nalitwie.com
Kościół św. Piotra i Pawła w Wilnie czyli Perła Baroku na Antakolu | NaLitwie.com
Jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów na całej Litwie. Powstał w latach 1668-1676, lecz dekorowanie wnętrza zajęło jeszcze ponad 30 lat. Fundatorem kościoła był Hetman Michał Kazimierz Pac. Nad wejściem został umieszczony herb rodziny Paców oraz sentencja po łacinie: Regina Pacis…