nalitwie.com
Kościół św. Piotra i Pawła w Wilnie czyli Perła Baroku na Antakolu | NaLitwie.com
Jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów na całej Litwie. Powstał w …