nalitwie.com
Kościół św. Anny w Wilnie - ukochany kościół Napoleona
Kościół św. Anny jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych kościołów Wilna. Zakochał się w nim sam Napoleon Bonaparte