nalitwie.com
Kolekcja gigantycznych rzeźb | NaLitwie.com
Rzeźbiarz ludowy Franciszek Sederevičius (1905-1979) stworzył jedyną w swoim rodzaju przydomową kolekcję rzeźb. Składa się ona z 21 rzeźb, które są jedynym przykładem prymitywnej sztuki ludowej na Litwie. Artysta zafascynowany był końmi. Na czas tworzenia rzeźby pożyczał od sąsiada konia,…