nalitwie.com
Język litewski czyli nie taki diabeł straszny... | NaLitwie.com
Dzisiaj będzie trochę na temat języka litewskiego. Kiedy pierwszy raz …