nalitwie.com
Język litewski czyli nie taki diabeł straszny... | NaLitwie.com
Dzisiaj będzie trochę na temat języka litewskiego. Kiedy pierwszy raz zetknęłam się z tym językiem wpadłam w lekkie przerażenie i stwierdziłam, że prawdopodobnie nigdy się go nie nauczę. Słowa jakieś takie dziwne, skomplikowane, do niczego nie podobne. Cztery rodzaje akcentu,…