nalitwie.com
Herb Wilna | NaLitwie.com
Wilno posiada dwa herby – duży i mały. W centralnym punkcie małego herbu na czerwonym tle znajduje się postać Świętego Krzysztofa niosącego przez rzekę na barkach Dzieciątko Jezus, które w jednej ręce trzyma kulę ziemską a drugą błogosławi. Po obu…