nalitwie.com
Giltinė czyli litewska bogini śmierci | Mitologia Na Litwie
Giltinė jest siostrą Laimy. Wyobrażana jest jako wysoka, chuda kobieta o długim języku z którego kapią śmiertelne trucizny i...