nalitwie.com
Dolina Adama Mickiewicza w Kownie | NaLitwie.com
Zobaczcie najpiękniejszą dolinę na świecie, którą uwielbiał Adam Mickiewicz