nalitwie.com
Dalia - bogini dóbr materialnych | NaLitwie.com
Podobnie jak Laima, Dalia ma wielki wpływ na życie człowieka. To ona decyduje czy będzie on bogaty czy biedny oraz jakie dobra materialne od niej otrzyma. Dalia posiada wiele wcieleń. Może ukazywać się pod postacią ptaka (kaczki albo łabędzia), zwierzęcia…