nalarpolitik.com
Perlawanan Islam atas Liberalisme dan Komunisme | Nalar Politik
Jika hanya sebagai agama, Islam niscaya akan dengan mudah diterima oleh masyarakat Arab. [Tetapi] kehadiran Islam adalah revolusioner. Sebab ia menolak