nakrawedziraju.com
” Zacieśniając nasze relacje z Mikronezją”, czyli trochę o stosunkach dyplomatycznych pomiędzy Polską a Mikronezją
– Zacieśniając nasze relacje z Mikronezją, państwem wyspiarskim narażonym na negatywne efekty zmian klimatu Polska daje jasny sygnał, że będzie dążyć do wypracowania nowej, zrównoważonej agen…