nakindonesia.wordpress.com
[Transkrip Indonesia] Mengejar Kebahagiaan – Nouman Ali Khan
Bismillaah, wash-sholatu was-salamu ‘alaa rasuulillaah, wa ‘alaa aalihi wa shohbihi ajma’iin. Tsumma ‘amma ba’d, fa a’uudzu billaahi minasy-syaitoonir rojiim. “Am lam yunabba’ bim…