nakhalstory.me
Album Review: Neon Waltz – Strange Hymns
ในเมืองเล็กๆ สุดขอบชายฝั่งสก็อตแลนด์ John o’ Groats ที่ซึ่งมีประชากรเพียงหกพันคน ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของวงดนตรีอนาคตไกลจากเหนือสุดของเกาะบริเทน “Neon Waltz”