nakbalibelog.wordpress.com
Manggala, Pinandita, Pemangku
Manggala, Pinandita, Pemangku TUGAS MANGGALA UPACARASikap dan laksana manggala/pinandita atau pemangku agama Hindu pada waktu memimpin upacara. A. PERSIAPAN1. Memakai busanaa. Mawastra (memakai kai…