nahwusharaf.wordpress.com
Faedah-faidah wazan tashrif-tasrif
Dikutip dari Kitab Amtsilah Tashrifiyah Oleh Syaikh Muhammad Ma’shum Bin ‘Aliy Faedah Wazan Fa”ala (dobel ‘ain) فَعَّلَ Faidah wazan Faa’ala فاعل