nahwusharaf.wordpress.com
Fi’il Mudhari’ Majzum oleh Amil Jawazim: LAA Nahi, LAM Amar, Huruf Syarat (IN, IDZMA), Isim Syarat (MAN, MA, MAHMA, AYYUN, MATA, AYYANA, AINA, HAITSUMA, ANNAA) لا لام إن من ما مهما أي متى أيان أين إذما حيثما أنى » Alfiyah Bait 696-697
Amil Jazm terbagi dua: 1. Menjazemkan satu fi’il 2. Menjazemkan dua fi’il Amil Jazem pada satu Fi’il ada 5 : Amil Jazem pada dua Fi’il, sebagaimana diterangkan o…