nahwusharaf.wordpress.com
Pengamalan Isim Fa’il dan Pengertian Isim Fa’il » Alfiyah Bait 428-429-430
Pengertian Isim Fa’il: Adalah Isim musytaq untuk menunjukkan kejadian baru dan sebagai si pelaku. Penjelasan definisi: Isim Musytaq : yakni hasil bentukan secara tashrif dari bentuk …