nahwusharaf.wordpress.com
Huruf Jar dalam Bahasa Arab (من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب ل كي و ت ك ب لعل متى) » Alfiyah Bait 364-365
Setelah selesai pembahasan tentang Marfu’ dan Manshub, selanjutnya Mushonnif menerangkan tentang Majrur. Majrur ada tiga sebab: 1. Majrur sebab Huruf jar 2. Majrur sebab Idhofah 3. Ma…