nahwusharaf.wordpress.com
Pengertian Isim Nakirah dan Isim Ma’rifah » Alfiyah Bait 52-53
Definisi Isim Nakirah: Kalimah isim menunjukkan pada sesuatu secara kesatuan tidak ditentukan. Ada dua jenis isim Nakirah:(1). Isim dapat dipasangi AL dan membekaskan ma’rifah atau menjadikan…