nahwusharaf.wordpress.com
Definisi Jama’ Muannats Salim dan I’rabnya » Kajian Alfiyah Bait 41
Kajian Alfiyah Bait 41 : Sesungguhnya Lafazh yang di jamak sebab tambahan Alif dan Ta’, di-i’rab dengan harakat kasrah ketika Jar dan Nashab secara bersamaan. Penyebutan Jar dengan tand…