nagoyajapan1.wordpress.com
1994 Honda cvic EJ1 Vtec 1.6 for sale in japan eg6 sir
1994 honda civic EJ1 vtec MT 1.6G 118,000km around Good working condition. ==================== 1992 honda civic eg6 1.6 MT 97,000km around. Engine,mission good working condition. &nb…