nageshamysore.wordpress.com
00062. ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಹಾಡು
ನಿನ್ನೆ ಪಾರ್ಥರು ಕೊಟ್ಟ ‘ಪದ್ಯ ಪಾನ’ದ ಲಿಂಕು ನೋಡಿದೆ ( – ‘ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣದ’ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು (72). ಷಟ್ಪದಿ, ಛಂಧಸ್ಸು ವ್ಯಾಕರಣ ಜ್ಞಾನ ನನಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲು ನನಗೆ ಬರದು.…