nageshamysore.wordpress.com
00193. ನರಮಾನವನಾಗಿ ರಾಮನ ಜನುಮ…(೦೩ / ೦೫)
00193. ನರಮಾನವನಾಗಿ ರಾಮನ ಜನುಮ…(೦೩ / ೦೫) __________________________________________ ಅಂತೂ ಯಾವ ರಾಜನೀತಿಯ ಸೂತ್ರವೊ, ಯಾವ ರಣನೀತಿಯ ಹಿನ್ನಲೆಯೊ, ಎರಡೂ ಅಲ್ಲದ ‘ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ’ ಎನ್ನ…