nageshamysore.wordpress.com
00004 – ಗಮನೇಶ್ವರಿಯ ಗಮಕ, ವಯಸ್ಸಿನಾ ಮಯಕ…!
ಗಮನೇಶ್ವರಿಯ ಗಮಕ, ವಯಸ್ಸಿನಾ ಮಯಕ…! ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಯಸಿನೆಲ್ಲರಿಗು ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೋ ಏನೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಥವ ಇದು ತೀರಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅನುಭವವೂ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ಹೇಳಲೆ ಈ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಮೊನ್ನೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ; ದ…