nageshamysore.wordpress.com
00306. ಯುಗಾದಿಯ ತಗಾದೆ
00306. ಯುಗಾದಿಯ ತಗಾದೆ _____________________ ( ಯುಗಾದಿ, ತಗಾದೆ, ಗುಬ್ಬಣ್ಣ, ನಾಗೇಶ, ಮೈಸೂರು, ನಾಗೇಶಮೈಸೂರು, nagesha, mysore, naageshamysore ) ಗುಬ್ಬಣ್ಣ ‘ಗುರ್ರ್’ ಎಂದು ಏದುಸಿರಲ್ಲೆ ಭುಸುಗುಟ್ಟುತ್ತ, ಧುಮು…