nageshamysore.wordpress.com
00266. ಯಾವ ಹತ್ತೆಂದು ಹೇಳೋಣಾ ?
00266. ಯಾವ ಹತ್ತೆಂದು ಹೇಳೋಣಾ ? _____________________________________ ಯಾವ್ ಹತ್ತೂಂತ, ನಾ ಕೈಯೆತ್ತಿ, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ? ಓದೋದ್ಕೊಂಡು, ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ, ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲಾ, ಮಕ್ಕಳಾಟ, ಆಡ್ಕೊಂ…