nageshamysore.wordpress.com
00188. ದೊಂಬರಾಟ
00188. ದೊಂಬರಾಟ ಮತ್ತೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ – ಯಥಾರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ದೊಂಬರಾಟ ಸಹ. ಕೆಸರೆರಚಾಟ, ಆರೋಪ – ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ, ದೋಷಾರೋಪಣೆ, ಭಟ್ಟಂಗಿತನ – ಎಲ್ಲವೂ ತಂತಮ್ಮ ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್…