nadya.wordpress.com
etiket orang jepang di kereta
tadi nemu gambar-gambar ini. “please lakukan ini di ___ ” (maksudnya: jangan di kereta!). selengkapnya. adme, copyranter.