nadaciaanjelskekridla.sk
Návšteva z MyDANCE Studio ŽILINA
Z tanečného vystúpenia v Žiline darovali MyDANCE Studio ŽILINA šek pre deti z nadácie. Prišli aj s ich malým synčekom. Deti sú dar a je nádherné, keď sa pomoc a láska dokážu spojiť. Tešíme sa na spoločné projekty. Zo srdca veľké ďakujeme. Tešíme sa, že nás prídu podporiť aj na náš benefičný koncert