nadaciaanjelskekridla.sk
Mikulášsky balíček radosti pre deti
Ďakujeme za darček Mikulášsky balíček radosti pre deti z nadácie od cestovnej kancelárie HYDROTOUR , Metodova 7, Bratislava Akurát prišli krásne vrecká, časopisy pre deti, nafukovačky. Ďakujeme Ďakujeme za darček Mikulášsky balíček radosti pre deti z nadácie od cestovnej kancelárie HYDROTOUR , Metodova 7,... Uverejnil používateľ Nadácia